ഉൽപ്പന്നം

ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ്

 • വ്യവസായ പരിചയം

  ഞങ്ങൾക്ക് 15 വർഷത്തെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് വ്യവസായ പരിചയമുണ്ട്, 20-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപിസി പ്രോജക്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, രൂപകൽപ്പനയും ഉൽപ്പാദനവും ഓപ്പൺ ടൈം കുറയ്ക്കുന്നു, ഉൽപ്പാദന കാലയളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

 • ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

  ISO 9001 ഗുണനിലവാര സംവിധാനം, ISO 14001 പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം, OHSAS 18001 ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ കമ്പനി സ്വീകരിച്ചു.

 • ശക്തമായ R&D ടീം

  കൂടുതൽ വിപുലമായ മെറ്റീരിയലുകൾ, കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഘടന, മികച്ച പ്രകടനം, കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം.

 • പ്രയോജന സേവനം

  ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തുടർച്ചയായി നിറവേറ്റുന്നതിനും നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനുമായി "ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതവും സേവന അധിഷ്‌ഠിതവുമായ വികസനം" എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ വികസനം

നമുക്ക് നമ്മുടെ വികസനം ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം

സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.