ПРОДУКТ

Качеството на първо място, безопасността е гарантирана

 • Опит в индустрията

  Имаме 15 години опит в индустрията с високо напрежение, повече от 20 държави доставка на материали за EPC проекти, намаляване на отвореното време за проектиране и производство, съкращаване на производствения период.

 • Контрол на качеството

  Компанията е приела системата за качество ISO 9001, системата за околна среда ISO 14001 и сертифициране за здраве и безопасност OHSAS 18001.

 • Силен екип за научноизследователска и развойна дейност

  По-усъвършенствани материали, по-оптимизирана структура, по-добра производителност, по-надеждно качество на продукта.

 • Обслужване с предимство

  Ние винаги се придържаме към целта на „развитие, ориентирано към клиента, ориентирано към услугите“, за да отговаряме непрекъснато на очакванията на клиентите и да си сътрудничим с вас.

РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА

Нека изведем развитието си на по-високо ниво

СЕРТИФИКАТИ

Ще увеличим и укрепим партньорствата, които имаме.